Szkoła Branżowa

Szkoła Branżowa I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia umożliwia absolwentom szkoły podstawowej kontynuację nauki, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego zawodowo życia.
Realizację zadań statutowych Szkoła realizuje we współpracy z pracodawcami, u których odbywa się praktyczna nauka zawodu.
W placówce kształcimy zawodowo młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferowane przez nas kierunki to:

 • kucharz
 • cukiernik
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • sprzedawca
 • stolarz
 • piekarz
 • murarz-tynkarz
 • i inne

Dostosowując naszą ofertę do zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy, jesteśmy w stanie uruchomić kolejne kierunki kształcenia w zawodach , na które istnieje zapotrzebowanie.

Organizacja pracy:

 • Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.
 • Szkoła umożliwia swoim uczniom odbycie praktyk zawodowych na terenie warsztatów szkolnych oraz zakładów pracy na terenie powiatu Sztumskiego i powiatów ościennych .
 • Podczas zajęć praktycznych zapewniamy młodzieży stałą opiekę nauczyciela.
 • Po ukończeniu szkoły uczniowie zdają egzamin państwowy, potwierdzający kwalifikacje
  w zawodzie oraz otrzymują certyfikat w języku polskim i angielskim.
 • Branżowa Szkoła I Stopnia jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodu kucharz. Nauczyciele zawodu posiadają uprawnienia egzaminatorów, co pomaga właściwie przygotować uczniów do egzaminów.
 • Dla uczniów z odległych miejscowości istnieje możliwość zakwaterowania w internacie oraz korzystania ze stołówki szkolnej.
Przewiń do góry