Ośrodek

Zabawa

Zajęcia dodatkowe

Lekcja

Szkoła sosw Kołoząb

Ośrodek

sosw Kołoząb

Sport

Szkoła sosw Kołoząb

Uroczystości

Historia SOSW Kołoząb

                      Specjalny Zakład Wychowawczy w Kołozębiu został powołany do życia z dniem 01 sierpnia 1975 roku. Przeznaczony był dla dzieci umysłowo upośledzonych w stopniu lekkim. Obejmował on szkolę podstawową specjalną, internat i półinternat dla dzieci dojeżdżających i dochodzących.

Początek  istnienia szkoły specjalnej obejmował kształceniem dzieci w trzech oddziałach  od VI do VIII , liczba uczniów stale wzrastała a szkoła się rozrastała.

Równolegle odbywały się zajęcia w szkole podstawowej w klasach  I-IV  jako filia Szkoły Gminnej w Mikołajkach Pomorskich..

Sytuacja taka nie trwała długo, bo sami mieszkańcy wystąpili z wnioskiem o likwidację szkoły filialnej. Wcześniej na taką koncepcję nie chcieli się zgodzić. Dopiero życie pokazało, że taki stan rzeczy szkodzi i jednym i drugim dzieciom.

Głównym organizatorem zakładu był Stefan Rodak. Pełnił wówczas funkcję dyrektora szkoły a kierownikiem internatu był Ryszard Wójciak.

To oni byli pomysłodawcami rozbudowy zakładu a właściwie połączenia budynku ,,starego” z „nowym ” łącznikiem w jedną całość.

Zakończona rozbudowa i modernizacja   przyczyniła się do rozwiązania wielu problemów placówki. Internat, nowoczesna kuchnia i stołówka, świetlica i gabinet lekarski oraz mieszkania dla nauczycieli.

Ważnym etapem rozwoju placówki były lata dyrektorowania pani Zdzisławy Kita. W tym czasie zagospodarowano teren przyzakładowy, gdzie powstało boisko szkolne i ogródek uczniowski. Pani Zdzisława zadbała o sprzęt i pomoce dydaktyczne . Poprawiła się organizacja pracy oraz estetyka internatu i sal lekcyjnych. Szczególną uwagę zwrócono narozbijanie zainteresowań wychowanków. Powstały kółka zainteresowań między innymi muzyczne z nowoczesnym sprzętem, powiększała swoje zbiory biblioteka szkolna i działało szkolne koło sportowe.

W tym też czasie zapoczątkowano szkolnictwo zawodowe i powstała Zasadnicza Szkoła Specjalna dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Przewiń do góry