Jdź tam gdzie jeszcze inni nie dotarli

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO WYCHOWAWCZY

SOSW KOŁOZĄB

KOMUNIKAT 1

Od poniedziałku 26 października do 8 listopada:

– uczniowie klasy I-III szkoły podstawowej mają zajęcia stacjonarne – w szkole,

– uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy mają zajęcia stacjonarne – w szkole,

– uczniowie mieszkający w internacie Ośrodka (klas IV-VIII szkoły podstawowej, szkoły branżowej) mają naukę stacjonarną – w szkole,.

– uczniowie dojeżdżający do Ośrodka (klas IV-VIII szkoły podstawowej, szkoły branżowej) mają naukę zdalną. Bus szkolny w poniedziałek będzie zabierał tylko osoby dojeżdżające do internatu. Internat funkcjonuje normalnie.

– w okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami mający kształcenie u pracodawców poza Ośrodkiem są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

UWAGA !!!

Uczniowie dojeżdżający, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, po zgłoszeniu tego faktu wychowawcy klasy odbywają naukę  stacjonarne – w Ośrodku.

 

KOMUNIKAT 2

W przypadku stwierdzeniu niepokojących objawów zdrowotnych prosimy uczniów o pozostanie w domu i skontaktowanie się z lekarzem i poinformowanie o tym fakcie wychowawcy klasy (telefon, e-dziennik). 


W przypadku kwarantanny prosimy o pozostanie w domu prosimy o powiadomienie o tym fakcie wychowawcę klasy telefon, e-dziennik). 


Przypominamy o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa:

1. Wejście do szkoły tylko wejściem głównym 

2. Zachowaniu dystansu społecznego

3. Dezynfekcji i częstym myciu rąk 

4. Zasłanianiu ust i nosa (maseczki lub przyłbice)

5. Korzystanie z aplikacji STOP COVID https://www.gov.pl/web/protegosafe

6. Wietrzenie sal„Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało”

                        Janusz Korczak

sosw Kołoząb

Jesteśmy dla Was, byście mogli się rozwijać. Gwarantujemy przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo i dobre przygotowanie do życia. Nasza szkoła jest przyjazna, otwarta
i bezpieczna. Rozwijamy u uczniów przymioty ciała, umysłu, uczucia i wyobraźnię. Działamy po to, byście byli dobrze przygotowani do życia w społeczeństwie XXI wieku a Wasi rodzice darzyli nas zaufaniem, by nauczyciele mieli satysfakcję z wykonywanej pracy a placówka cieszyła się uznaniem w środowisku.

ADRES

Kołoząb 10
82-433 Mikołajki Pomorskie  

TELEFON / FAX

55 277 05 40

EMAIL

gimkol@wp.pl

SEKRETARIAT

PN-PT

8.00 – 15.00

Przewiń do góry